Saturday, May 31, 2008

***"ing mamung Rosa"


bagya-bagya ka,
e me akwa keng bilis
ing mamung Rosa
-anti yang talumparit
a mangataram tahid.

-30-

babai at lalaki

*** parate

numanu kang lumawe
king tambing makalage,
e mu pimale-male,
sirya reng pemarate.
-30-
***basan

babaing alang galang
king sariling katawan
agyang na'n mu lang puryan,
basan la king katutwan.
-30-


***penyamwakan

ding mangatakong batal,
e mikakunu mu man
isubung amu-nyaman
pelalung penyamwakan.
-30-


***mekumo

karing mau akmulan
ing mekumo king dulang
at mengabaldug lalam
'yang buri rang pulutan.

-30-


***pipanwasan

ing tiltilan ding dakal
nanan ke mang ukulan
anti yang pipanwasan
ding binabing mamangan.
-30-

***soga


kuto ya ing soga mu
king bisyu bilang tau
nung mangilag kang ustu
king daklat ning impyernu.

-30-

*** ila namuking kakewan, ding rosas
a karin mengasapwak,
pabustang kambubulag,
king banglu ra ding sangap.

-30-

Monday, May 12, 2008

*** kalam


dutung anting meningga
karing bungang anting l'wa
kalam ning Mayupaya
ban ing angin sagiwa.
-30-

Wednesday, May 7, 2008

*** balawe


balaweng maglalawe
king malwalas marangle,
marayung dagis pale
sagmitang alang male.
-30-

*** matsin


tau nung e migising,
matudtud yamung matsin,
king dapat a masanting
baug ya't alang supling.
-30-

*** lulanan


andyang king kapalangan
karin ku mu melalang
ing dusing ku linisan
ban magamit lulanan.
-30-

*** paro


parong manyaman tudtud
king dagus anyud-anyud,
agad ya sa'ng mipukpuk
bayu miras king baldug.
-30-

***mayap pa


mapang king dayatmalat
e misaka ding perlas
nung ding mung dakurak
ding patang babing mar'nat


-30-

*** salipapo


king anging banayad tyup
at lipakpak ding ayup,
sumawang* kata lugud
king tulut ning Mengabus.
-30-
*sore high

*** ikab


king ikab ibat lalam
mipaldan daramdaman
ing makalbag nang atyan
a nandin pa mamusal.
-30-

*** e piyadyan


e na rugu piyadyan
minasna yang masikan
mipagalapak la ngan
king lobu nang lebulan.
-30-

Tuesday, May 6, 2008

*** manaru


kalwal ning bungang sinta
bala mu penyaplid ya
uling daramdaman na
ating manaru keya.
-30-

*** birhen


ing bindisyun tinggap da,
ing tenam mikabunga,
ing pungul kasapwak na
- ing birhen mibait ya.
-30-

*** kundisyun king dinaun


ding memanilong bulung
(king aldo* ning Menyaklung)
leko no king sanga't pun
ban tumubung malabung.
-30-
*sun

*** lunis na naman


king tindahan nang atang
dakal la ring manutang...
-manutang la ring dakal
kang atang king tindahan.
-30-

*** kasakitan


ding manutang kang atang
dakal la king tindahan...
-king tindahan, ding dakal
kang atang la manutang.
-30-

*** ing tagimpan ku


tatalangan ko... ume...
anting bigang maglakbe
-bigang pamandang lumbe
karing maung marangle.
-30-

*** kabang


ding linisu kung libru
timpaling da kanaku
lalkas ku pangamonu
karing ababalu ku.
-30-

*** king tinulu


miragdagan ku balu
king diwa a tinulu
king alulud ning pusu
minatak babo lisu.
-30-

*** ika


pagugumasdam da ka:
i helen masawang ya
kesa karing barku na
a tiburan ning gresya.
-30-

*** lalu naman


king aslagan ning sulu
e magtoldang matinu,
neng bengi... -rugo... -lalu...
ban ing ambun asapu.
-30-

*** king agta a papatak


king tatalnang patpat,
king agtang mananakbag
makiyagnan ya kabag
pusu ing kakung liyag.
-30-

*** ikaming tugak


king kapampangang labwad
ing uran neng minatak
magkanta kaming tugak
king Guinu pasalamat.
-30-